Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног

Люкс өрөө - Double bed

 • Хүн 2 Хүн
 • 36 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо болон хэвтээ цонхтой.

Үзэх
Стандарт өрөө $110/Хоног
Стандарт өрөө $110/Хоног

Стандарт өрөө

 • Хүн 2 Хүн
 • 34 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо болон хэвтээ цонхтой. 702 өрөөнд 701 өрөө рүү дамжиж ордог хаалгатай.

Үзэх
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног

Дээд зэргийн өрөө

 • Хүн 2 Хүн
 • 39 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо цонхтой.

Үзэх
Люкс өрөө - Single bed $90/Хоног

Люкс өрөө - Single bed

 • Хүн 1 Хүн
 • 26 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 1ш босоо цонхтой, төв талбай руу харсан.

Үзэх
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног

Дээд зэргийн өрөө - Triple bed

 • Хүн 3 Хүн
 • 45 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 2ш босоо цонхтой.

Үзэх
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног

Гэр бүлийн өрөө

 • Хүн 3 Хүн
 • 77 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 4ш босоо цонхтой.

Үзэх
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног

PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө

 • Хүн 2 Хүн
 • 90 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, төв талбай руу харсан бүрэн том цонхтой.

Үзэх
Люкс өрөө - Double bed $250/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $250/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $250/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $250/Хоног

Люкс өрөө - Double bed

 • 2 Хүн
 • 36 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо болон хэвтээ цонхтой.

Стандарт өрөө $250/Хоног
Стандарт өрөө $250/Хоног

Стандарт өрөө

 • 2 Хүн
 • 34 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо болон хэвтээ цонхтой. 702 өрөөнд 701 өрөө рүү дамжиж ордог хаалгатай.

Дээд зэргийн өрөө $250/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $250/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $250/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $250/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $250/Хоног

Дээд зэргийн өрөө

 • 2 Хүн
 • 39 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо цонхтой.

Люкс өрөө - Single bed $250/Хоног

Люкс өрөө - Single bed

 • 1 Хүн
 • 26 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 1ш босоо цонхтой, төв талбай руу харсан.

Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $250/Хоног
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $250/Хоног
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $250/Хоног

Дээд зэргийн өрөө - Triple bed

 • 3 Хүн
 • 45 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 2ш босоо цонхтой.

 Гэр бүлийн өрөө $250/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $250/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $250/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $250/Хоног

Гэр бүлийн өрөө

 • 3 Хүн
 • 77 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 4ш босоо цонхтой.

PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног

PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө

 • 2 Хүн
 • 90 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, төв талбай руу харсан бүрэн том цонхтой.

7 Бүртгэлээс 1 - 9 Харагдаж буй