02.10.2023 - 03.10.2023 Сонгосон огноо хооронд 17 өрөө сул байна.
Люкс өрөө - Double bed

Хоног нь $110 // 2 Сул өрөө

Люкс өрөө - Double bed

ӨРӨӨ ХАЙХ
Стандарт өрөө

Хоног нь $110 // 3 Сул өрөө

Стандарт өрөө

ӨРӨӨ ХАЙХ
Дээд зэргийн өрөө

Хоног нь $130 // 8 Сул өрөө

Дээд зэргийн өрөө

ӨРӨӨ ХАЙХ
Люкс өрөө - Single bed

Хоног нь $90 // 1 Сул өрөө

Люкс өрөө - Single bed

ӨРӨӨ ХАЙХ
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed

Хоног нь $160 // 1 Сул өрөө

Дээд зэргийн өрөө - Triple bed

ӨРӨӨ ХАЙХ
 Гэр бүлийн өрөө

Хоног нь $200 // 1 Сул өрөө

Гэр бүлийн өрөө

ӨРӨӨ ХАЙХ
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног

Люкс өрөө - Double bed

 • Люкс өрөө - Double bed 2 Хүн
 • Люкс өрөө - Double bed 36 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо болон хэвтээ цонхтой.

ӨРӨӨ ХАЙХ
Стандарт өрөө $110/Хоног
Стандарт өрөө $110/Хоног

Стандарт өрөө

 • Стандарт өрөө 2 Хүн
 • Стандарт өрөө 34 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо болон хэвтээ цонхтой. 702 өрөөнд 701 өрөө рүү дамжиж ордог хаалгатай.

ӨРӨӨ ХАЙХ
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног

Дээд зэргийн өрөө

 • Дээд зэргийн өрөө 2 Хүн
 • Дээд зэргийн өрөө 39 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо цонхтой.

ӨРӨӨ ХАЙХ
Люкс өрөө - Single bed $90/Хоног

Люкс өрөө - Single bed

 • Люкс өрөө - Single bed 1 Хүн
 • Люкс өрөө - Single bed 26 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 1ш босоо цонхтой, төв талбай руу харсан.

ӨРӨӨ ХАЙХ
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног

Дээд зэргийн өрөө - Triple bed

 • Дээд зэргийн өрөө - Triple bed 3 Хүн
 • Дээд зэргийн өрөө - Triple bed 45 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 2ш босоо цонхтой.

ӨРӨӨ ХАЙХ
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног

Гэр бүлийн өрөө

 • Гэр бүлийн өрөө 3 Хүн
 • Гэр бүлийн өрөө 77 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 4ш босоо цонхтой.

ӨРӨӨ ХАЙХ
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног

PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө

 • PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө 2 Хүн
 • PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө 90 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, төв талбай руу харсан бүрэн том цонхтой.

ӨРӨӨ ХАЙХ
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног
Люкс өрөө - Double bed $110/Хоног

Люкс өрөө - Double bed

 • Люкс өрөө - Double bed 2 Хүн
 • Люкс өрөө - Double bed 36 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо болон хэвтээ цонхтой.

Стандарт өрөө $110/Хоног
Стандарт өрөө $110/Хоног

Стандарт өрөө

 • Стандарт өрөө 2 Хүн
 • Стандарт өрөө 34 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо болон хэвтээ цонхтой. 702 өрөөнд 701 өрөө рүү дамжиж ордог хаалгатай.

Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног
Дээд зэргийн өрөө $130/Хоног

Дээд зэргийн өрөө

 • Дээд зэргийн өрөө 2 Хүн
 • Дээд зэргийн өрөө 39 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, босоо цонхтой.

Люкс өрөө - Single bed $90/Хоног

Люкс өрөө - Single bed

 • Люкс өрөө - Single bed 1 Хүн
 • Люкс өрөө - Single bed 26 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 1ш босоо цонхтой, төв талбай руу харсан.

Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног
Дээд зэргийн өрөө - Triple bed $160/Хоног

Дээд зэргийн өрөө - Triple bed

 • Дээд зэргийн өрөө - Triple bed 3 Хүн
 • Дээд зэргийн өрөө - Triple bed 45 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 2ш босоо цонхтой.

 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног
 Гэр бүлийн өрөө $200/Хоног

Гэр бүлийн өрөө

 • Гэр бүлийн өрөө 3 Хүн
 • Гэр бүлийн өрөө 77 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, 4ш босоо цонхтой.

PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног
PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө $250/Хоног

PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө

 • PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө 2 Хүн
 • PRESIDENTIAL SUITE - Ерөнхийлөгчийн өрөө 90 m²

Тав тухтай, цэвэрхэн, төв талбай руу харсан бүрэн том цонхтой.

7 Бүртгэлээс 1 - 8 Харагдаж буй